חלק גדול מהפעילות והלמידה קורה כאן. זריעה ושתילה, עישוב וצפייה, קטיף, טעימה וגם קימפוסט- מעגל החיים של הצמח

כאן בלמידה התנסותית,אנחנו פוגשים (וטועמים) את חלקי הצמח ומבינים למה זורעים בדמעה

שיעורים

למידה התנסותית