מצפן בשדה הבור

את חלקת הניסויים בקיימות הקמנו כדי ללמוד, תוך עשייה
 על המשבר הסביבתי ולנסות למצוא פתרונות שונים

 תוכלו לפגוש כאן יצירות שבנו תלמידים, ומאחורי כל אחת מהן סיפור סביבתי לראות את תמונת הקיימות 

 קיימות היא: מתן מענה לצרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לקבל מענה על צרכיהם

ועדת האו”ם לפיתוח וסביבה

שיעורים

למידה התנסותית