הקמת המרחב הזה החלה באביב 2020.
מטרתו להמחיש את החקלאות "של פעם"

וגם, לתת כבוד למאמץ שהשקיע האדם ביצירת מזון, להיות המחשה של הפסוק: "בזיעת אפיך תאכל לחם" (בראשית ג', 19)

תכנית מרחב החקלאות המסורתית- אדר' הדס שריר

מפרכה- השלב הראשון בהפקת השמן

מורג