החזון

בשנת 1959 נערך חוזה בין עיריית חדרה לבין קרן פלז ומשפחת אהרונסון.

בחוזה זה נתנה הקרן את שטחי החווה החקלאית לחדרה בתנאי שישמשו לחינוך חקלאי.

60 לחווה

מה קרה? בת שישים וצעירה?

60 לחווה

מה בחווה

“החווה החקלאית “ערוגות פלז” בשכונת ברנדס, היא סביבה ירוקה מקדמת בריאות. אל החווה מגיעים ילדי בתי הספר והגנים בחדרה ללמידה התנסותית של מדעים, איכות סביבה ופעילות חקלאית. בהגעה לחווה התלמידים והמורים יכולים לחוש את מה שמוכיחים מחקרים רבים: סביבה צומחת היא סביבה שנעים לחיות ולפעול בה .

החווה מחולקת לסביבות אקולוגיות שונות:

חלקת שבעת המינים – מייצגת את צמחי א”י.

מרחב הנוי , וחלקת העצים הבוגרים גן בוטני שבו עצים בוגרים במלא תפארתם.

הפרדסים וגן הירק – זירת הפעילות העיקרית של תלמידים בחווה. כאן מתנסים בעבודה, לומדים חקלאות וסביבה דרך החושים והשרירים. הירוק העוטף אינו רק מאכל לגוף, אלא הרבה קודם מזון לנשמה. התלמידים מטפחים את הגן, אוכלים מהתוצרת וגם לוקחים הביתה. בשיעורים הילדים חווים פעילות פיזית של הגוף ורווחת הנפש בשילוב הכרות מוחשית וחווייתית עם עולם המדעים.

טבע עירוני  בחווה מספר זירות המהוות מפגש בין הנוף הטבעי של השרון לפני המאה העשרים ובין החקלאות.

חלקת ניסויים בקיימות  החווה הנה מרכז עירוני ללימודי סביבה וקיימות. כאן מתנסים בפתרונות חקלאיים למשבר הסביבתי, ומנסים “להחזיר” לסביבה ולא רק לקחת.

מנהל החווה: נתי קרנות

The University of Derby has its origins in various educational institutions across Derbyshire, dating back to 1851. We gained university status in 1992 and celebrated 20 years in 2012.

ילדים גדולים נזכרים